• Määrä: Organisaatioiden tulee tilata vain yksi Asana -tuote TechSoup Suomen kautta joka vuosi, jotta se saa alennetun hinnan kaikille organisaation tiimin jäsenille. 
 • Budjetti: Organisaatiot, joilla on kaikenkokoiset vuosibudjetit, voivat pyytää tuotteita tästä ohjelmasta.
 • Vain yhdistyksille: Tuotteet ovat vain kelpoisille järjestöille ja säätiöille. 
 • Organisaatioiden tyypit: Seuraavat organisaatiotyypit eivät ole kelpoisia alennettuihin tuotteisiin:
  • Tietyt uskonnolliset organisaatiot
  • Sairaalat, terveyskeskukset, sairaanhoitajien rekisterit tai toimistot, terveysvakuutusorganisaatiot, valmistellut ryhmäterveyssuunnitelmat, ryhmälääketieteen yhdistykset, tiedekunnan ryhmäkäytännön järjestöt
  • Talous- ja ammattiryhmien organisaatiot
  • Keskinäiset järjestöt
  • Yrittäjäyhdistykset; muiden palvelujen tai etujen tarjoajat jäsenille tai työntekijöille
  • Liikunta-, urheilu-, virkistys- ja yhteiskunnallinen toiminta, paitsi yhteisö- ja yhteisötilat
  • Lainsäädännön ja poliittisen toiminnan järjestöt
  • Asianajojärjestöt
  • Varainhankintarahastot tai rahoituspalvelut
  • Hallinnon virastot
 • Olemassa olevat asiakkaat: Organisaatiot, jotka ovat jo tilanneet Asanan tuotteita, ova kelpoisia uusimaan tilauksensa tämän tarjouksen kautta.
 • Käyttöehdot: Organisaatiot, jotka tilaavat Asanan tuotteita, täytyy hyväksyä Asanan tavanomainen sopimus tällaisista tuotteista sekä mahdolliset Asanan käyttöehdot (yhteisesti "Asana sopimukset") saadakseen tuotteita käyttöönsä. 
 • Syrjinnän vastainen politiikka: Järjestöt, jotka kannattavat, tukevat tai harjoittavat syrjintää iän, etnisen alkuperän, sukupuolen, kansallisen alkuperän, vammaisuuden, rodun, koon, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai sosioekonomisen taustan perusteella, eivät ole oikeutettuja osallistumaan tähän ohjelmaan. Organisaatioiden on oltava valmiita ja kykeneviä todistamaan, että he eivät syrji ketään näistä syistä saadakseen tuotteita tästä ohjelmasta.
 • Tapaustutkimus: Vastaanottavien organisaatioiden on suostuttava ja kyettävä tarjoamaan Asanalle tietoa tämän ohjelman tapaustutkimuksen tai lausunnon luomista varten.
 • Tuotteiden jakelu:
  • Tämän ohjelman tuotteet jaetaan vain hyväksytyille organisaatioille, ei yksilöille.
  • Vastaanottavat organisaatiot eivät saa siirtää tai jälleenmyydä Asanan tuotteita tai muuten rikkoa Asanan käyttöehtoja.
X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow