• Tämän ohjelman kautta lahjoitettu ohjelmistotilauslahjoitus on tarkoitettu ainoastaan järjestöille, ei yksityishenkilöille.
 • Kelpoinen järjestö voi hakea 10 Autodeskin ohjelmistotilausta lahjoituksena fiskaalivuoden (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta) kuluessa.

 • Ainoastaan järjestöt, joiden vuosibudjetti on vähemmän kuin 10 miljoonaa USD voi saada Autodesk-lahjoituksen.

 • Seuraavanlaiset järjestöt eivät voi saada Autodesk-lahjoituksia:

  • Poliittiset, tai lainsäädäntöön ym erikoistuneet järjestöt

  • Poliittiseen asianajoon erikoistuneet järjestöt

  • Työntekijöiden jäsenjärjestöt

  • Uskonnolliset järjestöt, joilla ei ole myös kaikille, uskonnnosta riippumatta, avointa, sekulaaria toimintaa.

  • Järjestöt, jotka puolustavat tai harjoittavat ikään, etnisyyteen, kansallisuuteen, kokoon, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomisen taustaan pohjautuvaa syrjintää.

 • Järjestöt, jotka vastaanottavat lahjoituksen sitoutuvat samalla siihen, että Autodesk voi pyytää järjestöä kertomaan siitä, miten he ovat hyödyntäneet saamaansa lahjoitusta.

 • Jos lahjoitusta hakenut järjestö on ostanut jonkun Autodeskin tuotteen viimeisen kolmen vuoden aikana, järjestön täytyy hakea Autodeskiltä erillinen hyväksyntä lahjoituksen mahdollistamiseksi.

 • Autodeskilllä on oikeus keskeyttää lisenssin käyttö jos:

  • Järjestösi epäonnistuu kelpoisuusvaatimuksien täyttämisessä lahjoituskauden aikana.

  • Järjestö sanoo irti TechSoup-tilinsä, tai jos Autodesk ja TechSoup päättävät yhteistyönsä.

  • Järjestö myy, tai yrittää myydä, tai siirtää Autodesk-tuotteen muiden käyttöön

 • Autodeskin tuotteita ei saa siirtää muiden käyttöön, tai myydä eteenpäin.

X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow