BitDefender - Rajoituksia

Rajoitukset: 

  • Määrä: Järjestö voi hakea korkeintaan viittäkymmentä käytttäjälisenssiä fiskaalivuoden (1. heinäkuuta-30.kesäkuuta) aikana. Järjestö voi käyttää lisenssimäärän saman tuotteen hankkimiseen, tai jakaa sen useamman tuotteen kesken.
  • Budjetti: Bitdefender-lahjoitusta hakevan järjestön vuosibudjetti ei saa ylittää 1.4 miljoonaa USD.
  • Vain järjestöille ja kirjastoille: Tämän lahjotusohjelman tuotteet on tarkoittetu ainoastaan voittoa tavoittelemattomille järjestöille, sekä julkisille kirjastoille.
  • Järjestötyypit: seuraavanlaiset järjestöt eivät ole oikeutettuja saamaan Bitdefender-lahjoituksia.
   • Uskonnolista toimintaa harjoittavat järjestöt
   • Koulut
   • Ammattikoulu- ja ammattikorkeakoulut
   • Yliopistot
   • Kauppaoppilaitokset
   • Tietynlaiset urheilujärjestöt ja muut seurat
   • Lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyvät järjestöt
   • Järjestöt, jotka haluavat vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen
  • Käyttöehdot: Järjestöt, jotka hakeavt Bitdefender-lahjoitusta sitoutuvat noudattamaan tuotteen käyttöehtoja.
  • Syrjinnänvastainen linjaus: järjestöt jotka sallivat, kannustavat tai käytännössä harjoittavat syrjntää, joka perustuu ikään, etnisyyteen, sukupuoleen, vammaisuuteen, kokoon, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, ta sosioekonomiseen taustaan eivät ole kelpoisia hakemaan Bitdefender-lahjoitusta. Järjestön täytyy vakuuttaa ja tarvittaessa todistaa, ettei se harjoita syrjintää saadakseen lahjoituksen.
  • Esimerkkijärjestö: Bitdefender-tuotteen vastaanottava järjestö sitoutuu samalla siihen, että Bitdefender voi ottaa heihin yhteyttä, ja käyttää järjestöä lahjoitusohjelman käyttötarkoituksen esimerkkinä
  • Tuotteen levittäminen:
   • Tämän lahjoitusohjelman tuotteet on tarkoitettu vain järjestöille, ei yksityishenkilöiden käyttöön.
   • Tuotteen vastaanottanut järjestö ei saa jakaa, siirtä tai jälleenmyydä tuotetta.