Tämä sivusto ei ole valitettavasti käytettävissä kriittisten päivitysten vuoksi ajalla 21.6.2022 : 06.00 – 21.6.2022 : 23.00 EEST. Pahoittelemme häiriötä. Hide this message.
 • Määrä: Organisaatiot voivat hakea viittä Standard Edition-tuotetta ja viittä Business Pro Edition-tuotetta yhdellä tilikaudella (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta).
 • Budjetti: Organisaatiot, joiden vuosibudjetti on vähemmän kuin miljoona Yhdysvaltain dollaria, ovat oikeutettuja tämän ohjelman tuotteisiin.
 • Vain yhdistykset ja kirjastot: Tämän ohjelman tuotteet ovat saatavissa vain hyväksytyille järjestöille ja julkisille kirjastoille.
 • Organisaatiotyypit: Seuraavat organisaatiotyypit eivät voi osallistua tähän ohjelmaan.
  • Lainsäädäntöön ja poliittiseen toimintaan erikoistuneet organisaatiot
  • Edustusjärjestöt
  • Työsuhde-etuusjärjestöt
  • United Wayn kumppanit
 • Nykyiset asiakkaat: Organisaatiot, joilla on jo DocuSign-lisenssi, eivät ole oikeutettuja tämän ohjelman tuotteisiin, elleivät tilaukset ole hankittu organisaation TechSoup Suomi kautta.
 • Käyttöehdot: Osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden on hyväksyttävä kaikki sovellettavat käyttöehdot.
 • Syrjinnän vastainen politiikka: Organisaatiot, jotka edistävät, tukevat tai harjoittavat ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, sukupuoleen, vammaisuuteen, rotuun, kokoon, uskontoon, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen asemaan perustuvaa syrjintää, eivät voi osallistua ohjelmaan. Organisaatioiden on oltava halukkaita ja kykeneviä todistamaan, etteivät ne harjoita sellaista syrjintää ennen kuin ne osallistuvat tähän ohjelmaan.
 • Tapaustutkimus: Kiinnostuneiden organisaatioiden tulee tarvittaessa toimittaa tietoja DocuSignille tapaustutkimuksen luomista tai arvostelun julkaisemista varten.
 • Tuotteen toimitus:
  • Tuotteet toimitetaan tämän ohjelman puitteissa vain hyväksytyille organisaatioille, ei yksityishenkilöille.
  • Organisaatiot eivät saa siirtää tai myydä DocuSign-tuotteita kolmansille osapuolille.
X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow