Microsoftin kelpoisuusehdot

Microsoftin lahjoitukset ovat tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka noudattavat yhdistyslain (26.5.1989/503, Yhdistyslaki) säännöksiä. Järjestöjen ja säätiöiden täytyy myös olla rekisteröityjä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- tai säätiörekisteriin. Myös kirjastot voivat hakea ohjelmistolahjoituksia yleiseen käyttöön tarkoitetuille tietokoneille.

Microsoft Software lahjoitusohjelma on tarkoitettu järjestöille, joiden tarkoitus on muun muassa hyödyntää paikallista yhteisöä:

- Terveyspalvelut ja niihin liittyvä toiminta, jotka ovat riippumattomia ja joiden omistaja ei ole oikeutettu saamaan Microsoft Government, Academic tai Health (terveysalan) ohjelmistoja. Tähän ryhmään kuuluvat yhteisölliset terveyskeskukset, käyttäytymistieteeseen ja henkiseen hyvinvointiin rajaavat järjestöt, naisille tarkoitetut terveyskeskukset, pelastuspalvelu, vertaistuki- ja potilasjärjestöt ja veripankit.

- Kauppajärjestöt tai -kamarit, joilla on myös ei-jäseniä hyödyntävää toimintaa.

- Amatööriurheilujärjestöt, erityisesti nuorten urheilukerhot, joukkueet tai ryhmät.

- Yksityiset säätiöt, jotka ovat saaneet/saavat suurimman osan tuloistaan yksityisen lahjoittajan (yksilön, perheen tai yhtiön) kautta.

- Museot

- Uskonnolliset tai uskontoon perustuvat järjestöt ja kirkot

Erityissäännöt kirjastoille: 

Kirjastot voivat saada Microsoftin ohjelmistolahjoituksia yleiseen käyttöön tarkoitetuille tietokoneille. Lahjoitusohjelmistoja voi siis käyttää ainoastaan yleisö- ja opiskelukäyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin, ei henkilökunnan käyttöön.

Lahjoituksen vastaanottavan kirjaston on myös taattava se, että koko kirjaston luettelo ja peruspalvelut ovat tarjolla ilmaiseksi alueen väestölle. Kirjasto voi kuitenkin periä käyttäjiltään satunnaisia maksuja, kuten esimerkiksi tulostamiskuluja. Kirjasto voi myöskin määrätä maksuja oman alueen ulkopuolisille käyttäjille. Kirjastot voivat peruspalvelujen lisäksi tarjota tuotteita ja palveluja, jotka ovat maksullisia.


 

Ei tukikelpoiset järjestöt: 

Kaikki voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät ole oikeutettuja saamaan lahjoituksia Microsoftin lahjoitusohjelman kautta. Järjestöt, jotka eivät ole tukikelpoisia, voivat lukea lisätietoja englanniksi Microsoft Volume Licensing for Industries -sivustolta, sillä monet järjestöistä, jotka eivät ole oikeutettu lahjoitusohjelmaan TechSoupin kautta, saattavat olla oikeutettuja saamaan Microsoftin tuotteita alennettuun hintaan. Esimerkiksi näiden toimialojen järjestöt eivät ole oikeutettuja saamaan Microsoftin ohjelmistolahjoituksia:

- Julkisen hallinnon piiriin kuuluvat järjestöt tai virastot.

- Tavanomaisen koulutusjärjestelmän oppilaitokset, kuten peruskoulut, korkeakoulut, yliopistot ja kauppaopistot.

- Terveydenhuollon järjestöt ja verkostot, kuten sairaaloiden erikoistumisverkot, liikkuvat terveyspalvelut, hoivakodit ja asumispalvelut, kotiterveydenhuollon ja kotihoitoon erikoistuneet terveydenhuollon järjestöt, terveyden tutkimusjärjestöt ja laboratoriot.

- Poliittiset järjestöt, työvoima- ja veljeskuntajärjestöt.

- Kauppa-ja ammattijärjestöt.

- Urheiluseurat, joiden toiminta on ammatillista, sekä ammattilaisten tai lähes ammattilaisten ympärillä toimivaa.

- Yritykset, tai henkilöt jotka tekevät tietokone- ja tietotekniikkakannan kunnostus- ja uusimistyötä tietokoneille, jotka on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomien järjestöjen- tai koulujen käyttöön- lue lisätietoja englanniksi Registred Refurbisher Program -sivustolta. 

- Ei yleiseen käyttöön tarkoitetut kirjastot, kuten yksityiset ja koulujen kirjastot tai tietyn erityisalan, puolustusvoimien tai valtion virastojen kirjastot eivät myöskään ole kelpoisia saamaan Microsoftin ohjelmistolahjoituksia.

- Järjestöt, jotka harjoittavat syrjintää henkilöstön palkkaamisessa, korvauksissa, koulutukseen pääsyssä tai ylennyksissä, irtisanomisissa tai eläkkeelle pääsyssä, etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, iän, invaliditeetin, sukupuoli-identiteetin tai suuntautumisen, siviilisäädyn, raskauden, poliittisen suuntautumisen, ammattiliiton jäsenyyden tai veteraaniaseman takia, muutoin kuin lain sallimissa puitteissa, eivät ole oikeutettuja osallistumaan Microsoftin lahjoitusohjelmaan.