• Määrä:
  • Organisaatiot voivat tilata rajoittamattoman määrän Creative Cloud ja Document Cloud -jäsenyyksiä.
  • Jos olette kelpoisia, organisaatiosi voi vastaanottaa rajoittamattoman määrän lahjoitettua erillistä tuotetta vuoden aikana (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta).
 • Budjetti: Organisaation vuosittaisella budjetilla ei ole merkitystä tämän lahjoitusohjelman kelpoisuuden kannalta.
 • Vain järjestöille ja säätiöille: Tämän lahjoitusohjelman tuotteita voi hakea ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
 • Organisaatiotyyppi: Kaikki toimialoiltaan erilaiset organisaatiot voivat saada tämän lahjoitusohjelman tuotteita.
 • Terms of service: Adobe-tuotteita hakevien organisaatioiden tulee hyväksyä käyttöehdot.
 • Syrjinnänvastainen linjaus: Järjestöt, jotka ajavat, tukevat tai osallistuvat ikään, etniseen taustaan, sukupuoleen, syntymämaahan, vammaan tai rajoitukseen, kokoon, uskontoon, seksuaalisuuteen tai sosioekonomiseen taustaan kohdistuvaan syrjintään, eivät ole kelposia hakemaan ohjelmaan. Saadakseen lahjoituksia, järjestöjen tulee olla valmiita todistamaan, että ne eivät syrji millään edellä mainituilla tavoilla.
 • Mahdollinen esimerkkitapauksena toimiminen: Osallistuvien järjestöjen tulee olla halukkaita ja kyvykkäitä toimittamaan tietoa Adobelle esimerkkitapauksen tai suosituksen luomiseksi.
 • Tuotteiden jakaminen:
  • Tämän ohjelman kautta haetut tuotteet jaetaan järjestöille, ei yksilöille.
  • Etuhinnat ovat voimassa ainoastaan hyväksyttyjen organisaatioiden jäsenille.
  • Järjestöt eivät saa siirtää, tai uudelleen myydä Adoben tuotteita muiden käyttöön.
X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow