Tämän ohjelman kautta lahjoitetut tuotteet suunnataan kelpoiseksi hyväksytyille organisaatioille, ei yksilöille.

Organisaatio voi hakea toimintansa aikana yhtä lahjoitusta.

Lahjoituksia ei voi käyttää olemassa olevien Box-tilausten uusimiseen.

Tämän lahjoituksen saamiseen ei vaikuta organisaation budjetin suuruus.

Tämä lahjoitus on saatavilla voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, säätiöille ja julkisille kirjastoille. Järjestöjen tulee olla rekisteröityneitä yhdistyksiä.

Tämä lahjoitus ei ole seuraavanlaisten organisaatioiden saatavilla:

  • Koulut, lukiot ja ammattikoulut
  • Sairaalat, sairausvakuutuksiin liittyvät organisaatiot sekä vastaavat
  • Luotto-osuuskunnat
  • Valtion virastot
  • Laina- tai luottotieto-organisaatiot
  • Ammattiyhdistysliikkeet ja ammattijärjestöt

Lahjoituksen vastaanottavan organisaation tulee olla valmis tarjoamaan Box.orgille tietoa, jota voidaan käyttää tapaustutkimukseen tai ohjelman suosittelemiseen.

Lahjoituksia ei voi saada organisaatio, joka puoltaa, tukee tai omalla toiminnallaan edistää ikään, etnisyyteen, sukupuoleen, kansalaisuuteen, vammaan, kokoon, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen taustaan kohdistuvaa syrjintää. Saadakseen lahjooituksia organisaation tulee olla valmis todistamaan, että se ei syrji millään yläolevin perustein.

Box.org-tuotteita ei voi siirtää eikä jälleenmyydä.

X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow