Tämä sivusto ei ole valitettavasti käytettävissä kriittisten päivitysten vuoksi ajalla 21.6.2022 : 06.00 – 21.6.2022 : 23.00 EEST. Pahoittelemme häiriötä. Hide this message.
 • Määrä:
  • Organisaatiot voivat pyytää yhden lahjoitetun TeamVierwer Business -tilauksen organisaation olemassa olon aikana. 
  • Organisaatiot voivat pyytää pääsyä TeamViewer -tilausten alennusohjelmaan niin usein kun on tarvetta. 
 • Budjetti:
  • Organisaatiot, joiden vuoden toimintabudjetti on 11,5 miljoonaa dollaria tai vähemmän, ovat kelpoisia TeamViewer Businessin lahjoitettuun tilaukseen.
  • Organisaatiot ovat budjetin suuruudesta riippumatta kelpoisia saamaan pääsyn TeamViewerin tilausten alennusohjelmaan.
 • Vain yhdistyksille ja kirjastoille:
 • Organisaatiotyypit: Kaikki organisaatiotyypit ovat kelpoisia.
 • Käyttöehdot: TeamViewerin tuotteita pyytävän organisaation on hyväksyttävä kaikki sovellettavat käyttöehdot.
 • Syrjinnän vastainen politiikka: Organisaatiot, jotka puolustavat, tukevat tai harjoittavat ikään, etniseen alkuperään, sukupuoleen, kansalliseen alkuperään, vammaisuuteen, rotuun, kokoon, uskontoon, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen taustaan perustuvaa syrjintää, eivät ole kelpoisia. Organisaatioiden on oltava halukkaita ja kykeneviä todistamaan, etteivät ne syrji minkään näiden syiden perusteella saadakseen tuotteita.
 • Tapaustutkimus: Vastaanottavien organisaatioiden on oltava halukkaita ja kykeneviä toimittamaan tietoja TeamViewerille tapaustutkimuksen tai lausunnon luomista varten.
 • Tuotteiden jakelu:
  • Tuotteita jaetaan vain kelpoisille organisaatioille, ei yksityishenkilöille.
  • Vastaanottajaorganisaatiot eivät saa siirtää tai myydä TeamViewer-tuotteita.
X
{link_name} hoitaa TechSoup Suomen kelpoisuustarkastukset ja asiakaspalvelun. Vieraile {link_name}arrow