Symantecin rajoitukset

  • Tämän lahjoitusohjelman tuotteet ovat tarjolla kelpoisiksi katsotuille organisaatioille, ei yksilöille.
  • Yhden fiskaalivuoden (1. heinäkuuta-30. kesäkuuta) aikana voi hakea jopa 20 sekä Norton Security että Norton Utilities -lisenssiä.
  • Lisäksi fiskaalivuoden (1. heinäkuuta-30. kesäkuuta) aikana voi hakea kaksi Symantec Enterprise -tuotetta. Voit hakea jopa 100 lisenssiä per Symantec Enterprise -tuote. Poikkeuksena ovat Backup Exec -tuotteet, joihin voi hakea yhden lisenssin.
  • Kelpoisten organisaatioiden vuosittaisen budjetin tulee olla alle $10 miljoonaa USD.
  • Tämä lahjoitusohjelma on tarjolla järjestöille, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- tai säätiörekisterissä.
  • Lahjoitusohjelmaan eivät välttämättä ole kelpoisia opiskelijajärjestöt, akateemiset järjestöt, ammattijärjestöt tai niihin verrattavat järjestöt, jotkut sosiaaliset tai harrastejärjestöt, poikien partio, poliittisia puolueita tai ehdokkaita kannattavat järjestöt, tietyn mielipiteen tai kannan muodostamista ajavat järjestöt tai uskonnolliset järjestöt, joiden ydintoiminta on uskonnollista.
  • Kelpoisia eivät myöskään ole järjestöt, jotka ajavat, tukevat tai toteuttavat ikään, etnisyyteen, sukupuoleen, kansalaisuuteen tai syntymämaahan, vammaan, kokoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen taustaan kohdistuvaa syrjintää. Saadakseen lahjoituksia järjestöjen tulee olla valmiita todistamaan, että ne eivät syrji millään näillä perusteilla.
  • Symantec-tuotteita ei saa käyttää Kuubassa, Iranissa, Pohjois-Koreassa, Sudanissa tai Syyriassa mukaan lukien niiden läpi matkustaminen.
  • Symantec-tuotteita ei saa siirtää tai jälleenmyydä.